KURSLAR
YUMUŞAK DOKU CERRAHİSİ 1
Bu kursun amacı yumuşak doku işlemleri sırasında doku hakimiyetinin geliştirilmesi ve başka şartlar altında öğrenilmesi mümkün olamayacak uygulamaların temel teorik bilgi desteği ile koyun kafalarında uygulanmasının gerçekleştirilmesidir.
YUMUŞAK DOKU CERRAHİSİ 2
Bu kursun amacı yumuşak doku işlemleri sırasında doku hakimiyetinin geliştirilmesi ve başka şartlar altında öğrenilmesi mümkün olamayacak uygulamaların temel teorik bilgi desteği ile koyun kafalarında uygulanmasının gerçekleştirilmesidir.
SERT DOKU OLUŞTURMA KURSU
İmplant uygulamalarında sert doku oluşturmaya başlamak isteyenlere yönelik olan bu kurs sıklıkla karşılaşılan implant boynu etrafındaki sert doku eksikliklerinin tedavisinde temel teorik ve pratik uygulamalar üzerinde odaklanmaktadır.
İLERİ SEVİYE DİŞ ETİ ÇEKİLMELERİ TEDAVİSİ KURSU
Bu ileri seviye kursun amacı doğal diş ve implantların etrafında yumuşak doku kayıplarının nedenleri ve tedavilerinde kullanılan yöntemlerin gözden geçirilmesidir. Öğrenim hedefleri öncelikle yumuşak doku kayıpları hakkında bilinenlerin hatırlanması ve temel uygulama tekniklerinin pekiştirilmesi olarak belirlenmiştir.
CERRAHİ OLMAYAN PERİODONTAL TEDAVİ KURSU
Bu kursun amacı periodontal hastalıkların tedavisinde ilk basamak olan diş ve kök yüzeyi temizliğinde gerek cerrahi tedaviye hazırlık, gerek ise kalıcı tedavi olarak diş-kök yüzeyi temizliği tedavisindeki gelişmelerin paylaşılması, yeniliklerin uygulanmasıdır.
İMPLANTOLOJİ TEMEL CERRAHİ KURSU
Bu kursun amacı henüz fırsat bulup da implant uygulamaya başlamamış veya uygulamalarından memnun olmayan hekimlere temel implant cerrahisi ilkelerinin ve becerilerinin kazandırılmasıdır. Bu kurs Prof. Dr. A Burak Çankaya ve Prof. Dr. Korkud Demirel tarafından verilmektedir.