KLİNİK GÖZLEM DENEYİMİ

KURS TANIMI

Klinik Gözlem Deneyimi’nin amacı klinik işlemin/uygulamanın yapılmasında gözlemci olarak bulunmak veya ikinci hekim olarak yardımcı olmanın yanı sıra işlem/tedavi hakkında hasta ile kurulacak iletişime tanık olmaktır. Dinamik muayenehane akışı içinde gerçekleştirilecek uygulamalar sayesinde edinilecek deneyim gerçekle örtüşecektir.

Klinik Gözlem Deneyimi’den verim alabilmek için uygun olguların ve bu uygulamayı kabul eden hastaların seçilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bir takvim dahilinde planlanmamakta katılımcı hekimlerin talepleri doğrultusunda bekleme listesi oluşturulmakta ve uygun olgu çıktığında ikisi eşleştirilmektedir. Taleplerinizi periokursu@gmail.com adresine iletiniz.

pROgRAM akıŞI

Yarım günlük olan gözlem deneyimi programı Dr. Korkud Demirel ile yapılacak ön sohbet ile başlar, ardından uygulama veya uygulamalara geçilir ve işlemler tamamlandığında gerçekleştirilecek mesleki paylaşımlar ile sona erecektir.

Muayenehane akışının izin verdiği ölçüde tipik bir yarım günlük program akışı şu şekilde olacaktır:

13:30-14:30 Salata ve Sohbet
14:30-15:30 Tedavi Planı hastası/hastaları ve/veya diş yüzeyi temizliği hastası
15:30-17:00 Seçilen uygulama
17:00 -18:00 Günün özeti, mesleki paylaşım ve pizza

SEÇİLEBİLECEK UYGULAMALAR ve KATILIM KOŞULLARI

Klinik Gözlem Deneyimi klinik ortamda gerçekleştirilmektedir. Hasta tedavi odası içinde gözlemci yer aldığından pandemi boyunca sadece bir misafir kabul edilebilmektedir. Pandemi koşulları değişirse iki misafir kabul edilebilecektir.

Kök yüzeyi temizliği: Bu uygulamayı izleyebilmek için diş hekimi olmak dışında ön koşul yoktur.

Cep sığlaştırma veya rejeneratif cerrahi: Bu programa katılmak için Cerrahi Olmayan Periodontal Tedavi kursuna veya Kök yüzeyi temizliği klinik gözlem deneyimlerinden birine katılmış olmak gerekmektedir (Periodontoloji konusunda uzmanlık veya doktora yapmış olmak ön koşulsuz katılmayı sağlamaktadır).

Serbest Dişeti Grefti: Bu uygulamayı izleyebilmek için 1. Yumuşak Doku Kursunu almış olmak veya periodontoloji konusunda uzmanlık veya doktora yapmış olmak gerekmektedir.

Dişeti çekilmesi cerrahisi: Bu uygulamayı izleyebilmek için 2. Yumuşak Doku Kursunu almış olmak veya periodontoloji konusunda uzmanlık veya doktora yapmış olmak gerekmektedir.

KAYIT BİLGİSİ

Katılımcıların periokursu@gmail.com adresine elektronik posta atmaları gerekmektedir.